http://www.fmtvdx.eu
 
 

Radio en TV Masten Zagreb - Prisavlje | Zagreb - Sljeme
 

Zagreb - Prisavlje  
   
   
   
Zagreb - Sljeme
 
   

   

   
   

   
   
   

   

   
   

   
   

   

 
Radio      
       
95.3 Zagreb KAJ  
97.2 Zagreb ANTENA  
96.0 Zagreb   0.500
       
99.0 Zagreb / Dubrava ZG_RADIO 0.300
107.1 Zagreb / Dubrava NARODNI  
       
106.8 Zagreb - Jankomir R.MARIJA 1.000
       
89.1 Zagreb - Ozaljska SOUNDSET 0.300
92.6 Zagreb - Ozaljska OTVORENI 2.000
       
96.4 Zagreb - Remete R.MARIJA 1.000
98.0 Zagreb - Remete SOUNDSET 5.000
       
97.0 Zagreb-Sesvete/Kelekova ZG_RADIO 0.500
101.8 Zagreb-Sesvete/Kelekova MARTIN 1.000
104.5 Zagreb-Sesvete/Kelekova CIBONA 1.850
         
88.1 Zagreb/Sljeme R-SLJEME 5.000
89.7 Zagreb/Sljeme ANTENA 4.680
92.1 Zagreb/Sljeme HRT-HR_1 120.00
98.5 Zagreb/Sljeme HRT-HR_2 120.00
101.0 Zagreb/Sljeme RADIO101 120.00
103.5 Zagreb/Sljeme HKR 120.00
       
100.5 Zagreb - Subiceva STUDENT 0.300
       
94.3 Zagreb/Tusti Vrh HRT-HR_3 0.570
105.6 Zagreb/Tusti Vrh OTVORENI  
91.5 Zagreb KAJ  
         
Televisie Sljeme Analoog  
       
09 Sljeme HTV 1  
25 Sljeme RTL  
28 Sljeme HTV 2  
38 ? HTV 1  
40 Zagreb - Chromos NOVA TV  
45 Sljeme ? Z1 OTVORENE  
49 Zagreb HRT Dom HTV 1  
52 Zagreb HRT Dom HTV 2  
59 Zagreb HRT Dom RTL  
60 Sljeme OTV  
62 Sljeme ? Z1 OTVORENE  
68 Sljeme NOVA  
        
Televisie   Digitaal   
       
42 Sljeme/Prisavlje HTV 1   
42 Sljeme/Prisavlje HTV 2    
42 Sljeme/Prisavlje RTL TV  
42 Sljeme/Prisavlje NOVA TV  
       
48 Sljeme/Prisavlje NOVA TV  
48 Sljeme/Prisavlje RTL TV  
48 Sljeme/Prisavlje KAPITAL TV  
48 Sljeme/Prisavlje HTV 1  
48 Sljeme/Prisavlje HTV 2  
       
56 ? HDTV PROMO Radio
56 ? TEST1 zwartbeeld
56 ? TEST2 zwartbeeld
56 ? TEST3 zwartbeeld
56 ? TEST4 zwartbeeld
       
 
 

www.fmtvdx.eu