Grote onderhoudsbeurt van zendmast

‘Goede werkvoorbereiding is goud waard’

Betonherstel is overal hetzelfde. Maar het wordt uniek als we dat op 90 meter hoogte moeten doen met de wind om de oren. In Hoogersmilde heeft Hemubo Almere onlangs betonherstel en schilderwerk verricht aan de zendmast, zodat er de eerste 25 jaar niets meer aan hoeft te gebeuren. Werken op zo’n hoogte, met stralingsrisico’s door de schotels en antennes, maakt dat veiligheid, werkvoorbereiding, planning en coördinatie sleutelbegrippen zijn.

‘De toren in Hoogersmilde is de vijfde toren, die door Hemubo Betonherstel in opdracht van KPN is uitgevoerd’, steekt Martin Israël van wal, ‘eerder volgden al de zendmasten in Loon op Zand, Mierlo, Roosendaal en Markelo’. Hij is hoofduitvoerder van Hemubo Betonherstel en is als zodanig verantwoordelijk voor planning en coördinatie, kwaliteit, veiligheid en algeheel toezicht. In een tijdsbestek van zo’n 22 weken is de hele toren van top tot teen aangepakt: rot beton verwijderen, slecht beton repareren en daarna een verflaagsysteem aanbrengen met een garantieperiode van 25 jaar.

Werkvoorbereiding
‘Het is al met al een complexe opdracht’, verteld Martin Israël, ‘niet alleen door de hoogte en de stralingsrisico’s, maar ook omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn waarmee afstemming dient plaats te vinden. Want KPN verhuurt plekken voor schotels en antennes aan bijvoorbeeld NOZEMA en diverse GSM aanbieders. Met elk van die partijen moet worden afgestemd wanneer een schotel moet worden verplaatst als onze steiger moet worden verschoven. De schotels die op het bordes staan, moeten dan tijdelijk even buiten het bordes worden geplaatst. Het vereist een geweldige planning op alles op tijd te laten gebeuren. Alles is vastgelegd in een werkplan, met afgesproken data waarop welke dingen gebeu ren. Deze data zijn keihard. Zowel voor de betrokken externe partijen als voor Hemubo Almere. Want als wij moeten wachten op derden om verder te kunnen werken kost dat geld en vice versa.

2002

Weer en wind
Met een hoogte van 90 meter voor het betonnen gedeelte, plus bijna 250 meter van de stalen antennemast, steekt de toren ruim boven het landschap uit. Op die hoogtes hebben we veel last van wind. Het gereedschap waait weg, de blikken waaien weg, handschoenen waaien weg, etc. Er mag dus ’s avonds niets achterblijven dat nog naar beneden kan waaien. ‘Dat hebben we allemaal vastgelegd in een veiligheidsplan, dat we vooraf maken en met alle betrokken partijen doorspreken’, zegt Martin Israël. Rolsteigers op de bordessen moeten vast staan en moeten op die hoogte ook geaard zijn. De steiger zelf is natuurlijk ook geaard. Veiligheid voor alles, want je bent verbonden met het hoogste punt in de omgeving, waar de bliksem nog wel eens wil inslaan. We moeten voorkomen dat er zich persoonlijke ongelukken voordoen.

Verankerde steigers
Ook de steigerbouw bij een betonnen kolos van 90 meter hoog is een verhaal apart. Zo’n toren is een heel uniek bouwsel. Voor de veiligheid en stabiliteit moet de steiger om de zoveel meter zijn verankerd aan de toren. De ankerpunten moeten een bepaalde trekkracht kunnen hebben, want tegen de steiger aan wordt een personenlift gebouwd, zodat personen en materiaal buitenom naar 90 meter hoogte kunnen worden vervoerd. Het is specialistisch werk, zowel voor de steigerbouwer als voor ons. Een concurrent die destijds met een toren in Tjerkgaast bezig was, kwam bij een eerder uitgevoerd project in Markelo kijken hoe Hemubo Almere de steiger bouwde. Martin Israël trots: ‘Dat geeft wel een kick, dat men onze expertise komt afkijken wat betreft veiligheid.’

Stralingsgevaar
Door de schotels op de verschillende bordessen hebben we op iedere toren te maken met sterke en minder sterke stralingen, waarmee we in de uitvoering rekening dienen te houden. Dit wordt dagelijks in kaart gebracht door KPN. Op deze kaart staat waar we wel en niet voor mogen staan. ‘Zo’n schotel is net een magnetron’, licht Martin Israël toe, ‘hoe sterker de straling, des te sneller warmt iemand op. ’Met een speciale Radman-meter wordt de straling goed in de gaten gehouden. ‘Boven de 62 MegaHerz lopen we het gevaar om op te warmen. We mogen drie minuten in zo’n omgeving werken en daarna moeten we weer afkoelen.’Al het personeel heeft speciaal hiervoor verplicht een voorlichtingsochtend over stralingsgevaar moeten bijwonen

Korte lijnen
Voor alle projecten waarbij meerdere Hemubo Almere bedrijven betrokken zijn, geldt dat er één aanspreekpunt wordt aangesteld en dat is de projectleider. In dit geval was dat Martin Israël van Hemubo Betonherstel. Deze heeft namens Hemubo Almere de belangen van alle betrokken Hemubo Almere-bedrijven behartigd en de prijsafspraken gemaakt met de klant. Zeker in dit geval waar het vooral op een goede planning en coördinatie aankwam, zijn korte lijnen en de mate van flexibiliteit van groot belang. Omdat Hemubo Almere alle disciplines onder één dak heeft en bovendien veel materialen in eigen beheer heeft (hangbruggen, rolsteigers, hoogwerkers en noem maar op) is Hemubo Almere flexibeler dan een gewone aannemer, die afhankelijk is van de flexibiliteit en bereidheid van onderaannemers en verhuurbedrijven. Bovendien is er één partij met wie je afrekent en die je op het eindresultaat kunt aanspreken. B
ron: Hemubo Almereoktober 2002

5 augustus 2002
Het verschil is duidelijke te zien
10 september 2002
23 oktober 2002
30 oktober 2002
12 november 2002