http://www.fmtvdx.eu
 
 

Loggings: Sporadische E-reflectie Web logboek 2019
 
  Visual Logbook 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< 2018 DX LOGS 2020 >>

 
Sporadische E wolk
 

Sporadic- E, kortweg ES, is een van de facinerendste verschijnselen in de 6- en 2- meterband. onder het begrip es verstaat men grotere of kleinere ge-ioniseerde wolken, die zich op een hoogte tussen de 90 en 110 kilometer in de nabijheid van de E-laag vormen. de graad van ionisering kan van tijd tot tijd zo groot worden, dat frequenties tot 50 mhz, in extreme gevallen zelfs tot hoger dan 200 mhz gereflecteerd worden. daarbij zijn afstanden tot maximaal 2500 km te overbruggen. in enkele gevallen zijn op 144 mhz zelfs verbindingen over meer dan 4000 km gemaakt. omdat de reflectie vrijwel zonder verstrooiingsverlies gebeurt, kan er met 10 watt vermogen een rapport rond S-9 genoteerd worden. de signalen zijn daarbij helemaal schoon.

Helaas zijn es-openingen slechts met een geringe nauwkeurigheid te voorspellen. ze komen en verdwijnen net zo geheimzinnig als de clown uit stephen kings thriller ,,ES''. ze ontstaan quasi-toevallig, dus sporadisch, vandaar de naam E-Sporadisch. de tijdsduur van zulke openingen ligt in de 2-m band van enkele minuten tot een kwartier of langer en kan met intervallen over een hele namiddag verspreid in de tijd waargenomen worden. op 50 mhz is een veel kleinere ioniserings graad benodigd voor reflexties, vandaar dat ze op 6 meter vaker, sterker en langduriger zijn waar te nemen.

Bepaalde zaken vallen op bij ES:

Het is een typisch propagatie-verschijnsel van het zomerhalfjaar, omdat 99 procent van alle 144 mhz ES-verbindingen zich afspeelt tussen mei en september. de eerste es-openingen worden meestal geregistreerd in de tweede helft van mei , de laatste eind augustus. de grootste kans op es bestaat in de maanden juni en juli. omdat in die periode ook diverse meteorietzwermen langs de aarde komen ( de aritiden, de c-perseiden, juni-lyriden en de aquiriden ), wordt een samenhang tussen es en meteorietzwermen niet als toevallig beschouwd. daarnaast wordt er ook een zeker verband met zonnige weersomstandigheden aangenomen. Sporadische e-wolken zijn een lokaal en toevallig optredende samen/klontering van electronen-concentraties. de metaal-ionen, meestal bestaande uit ijzer en magnesium, die door meteoriet-deeltjes, welke in de atmosfeer terecht komen, versterken en stabiliseren deze concentratie. de verticale uitbreiding van de reflectielaag kan oplopen tot 5 km, de horizontale verspreiding van zo'n es-wolk loopt uiteen van 10 tot 100 km.

Sporadische E wolk

 

<< 2018 DX LOGS 2020 >>

 
 

www.fmtvdx.eu