01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>
 

Brand in de TV-toren in Hoogersmilde

25-07-2011 | Hoogersmilde. Vanaf vandaag zijn de opruimwerkzaamheden begonnen

Voor het werk wordt onder meer gebruik gemaakt van bergingsbedrijf Mammoet, dat gespecialiseerd is in dergelijke werkzaamheden. De opruimwerkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van de zendmast en het opruimen van brokstukken. Om deze werkzaamheden uit te voeren, wordt zwaar materieel ingezet. Hiervoor worden speciale rijwegen aangelegd om met onder meer hoge kranen bij de toren te kunnen werken. De werkzaamheden vinden plaats in juli en augustus. Tijdens de werkzaamheden is het terrein van de toren uit veiligheidsredenen niet toegankelijk.

Vanaf de Beilervaart zijn de werkzaamheden goed te volgen
 

 


Foto's zijn gemaakt tussen 09:30 en 14:00 uur!

   

 

   

   

   

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>
 


Alle legale Radio en TV Zenders in Nederland